ABOUT ME


Blog Il Tulipano Giallo vznikl v květnu 2012 a jeho autorkou jsem já - Barbora Dušková.
Název blogu je v italštině a znamená žlutý tulipán. Proč? Jsou to mé nejoblíbenější květiny. A proč italsky? Je to neobyčejně krásný a zvučný jazyk, který se učím již nějakou dobu.
Ale teď něco o mně, o autorce. Narodila jsem se v Jaroměři u Hradce Králové 16.9.1991 a k módě mě to táhlo už od malička. 
Po dobu základky jsem chodila do výtvarné školy, kde jsem se zdokonalovala v kreslení a toužila stát se módní návrhářkou. Proto jsem také často trávila volné odpoledne u mé skvělé babičky, která vlastní šicí stroj a spoooousty látek, na kterých jsem si zkoušela realizovat své nápady. Bohužel při rozhodování kam půjdu na střední školu a kam se budu směřovat v životě dál, mi rodiče rozmluvili můj sen stát se návrhářkou, a tak jsem začala uvažovat reálně a přemýšlet o školách, kde bych mohla uplatnit a rozvíjet svůj výtvarný talent a kreativitu. Architektura se tak stala moji prioritou a jasnou volbou, avšak na módu jsem nikdy nezapomněla a i přesto, že jsem se jí rozhodla věnovat pouze jako koníček, nepřestala jsem ji milovat a obdivovat.
Dnes jsem studentkou architektury na brněnském VUT a jsem nesmírně spokojený člověk, který žije svůj sen a miluje život takový, jaký je.
Tento blog je tedy pro mě prostředkem k tomu, abych mohla vyjádřit svůj názor na módu a inspirovat i další lidi, kteří jsou také jako já tzv. fashion lovers.

Blog Il Tulipano Giallo was found in may 2012 and the author is me - Barbora Duskova. 
The blog name is in italian and it means yellow tulip. Why? Because they are my most favourite flowers. And why Italian? It's extremely beautiful and sonorous language which I try to learn for many years.
But now something about me, the author. I was born in Jaromer by Hradec Kralove in 1991 and I was drawn fashion since childhood.
During elementary school I went to art school, where I improved myself in drawing and I wanted to become a fashion designer. That is why I often spent the afternoon with my great grandma, who owns a sewing machine and planty of fabric on which I tried to implement my ideas. Unfortunately, when I was deciding where to go to high school and where I will continue after graduation, my parents talked my dream of becoming a designer, so I started really consider and think about schools where I could exercise and develop my artistic talent and creativity. Architecture has become a priority and my first choice, but to fashion, I would never forget even though I decided to give it only as a hobby, I ceased to love and admire it.
Today I am a student of architecture in Brno and I am extremely happy person who lives my own dream life and loves the way it is.
This blog means to me the way to express my views on fashion and inspire other people who are like me the fashion lovers.

Žádné komentáře:

Okomentovat